علوم جنگل

وبلاگ علوم جنگل ،گياهان دارويي صنعتي و منابع طبیعی ایران و جهان


مؤسسه نحقيقات جنگلها و مرتع کشور


- سال تأسيس: 1347
- زمينه هاي تحقيق:مطالعه و تحقيق در باره رستني ها (فلور) و پوشش گياهي احياي جنگل از طريق جنگلداري، جنگل شناسي و جنگل کاري صنوبر و گونه هاي درختي سريع الرشد، استفاده از منابع سلولزي و همچنين دسترسي به تکنولوژي مناسب چوب و کاغذ، مرتعداري، بيابانها و کويرها ي کشور به منظور يافتن راه ها و شيوه هاي جلوگيري از گسترش آنها و تثبيت ريگهاي روان، گياهان داروئي و فرآورده هاي فرعي رستنيهاي کشور اعم از مصارف داروئي، صنعتي، سمي و زينتي، کنترل و مبارزه با آفات و بيماريهاي جنگلها و مراتع کشور، زيست شناسي ملکولي و مهندسي ژنتيک در ارتباط با منابع جنگلي و مرتعي، کاربرد بهينه ماشين آلات جنگلي و مرتعي و شناخت و نگهداري منبع ژني در عرصه هاي منابع طبيعي کشور
- شعب يا ايستگاههاي تحقيقاتي وابسته در 29 استان کشور داراي 29 مرکز تحقيقات منابع طبيعي و درکل داراي 58 ايستگاه تحقيقاتي مي باشد
- نشاني: اتوبان تهران – کرج، کيلومتر 15 – بعد از پيکانشهر
- تلفن: 3-602557-0261
/////////////////////////////////////////////
دانشکده منابع طبيعي دانشگاه مازندران
- سال تأسيس: 1378
- گروههاي آموزشي: مرتع و آبخيزداري، جنگلداري، شيلات
- تعداد دانشجويان: 383 نفر
- نشاني: ساري، کيلومتر 10 جاده نکا
- تلفن: 5-2984
- دورنويس: 2982
///////////////////////////////////////////////
دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان
- سال تأسيس: 1372
- گروههاي آموزشي: دامپزشکي، زراعت، جنگلداري، توليدات گياهي
- تعداد دانشجويان:945 نفر
- نشاني: پرديس دانشگاه
- تلفن: 9-25085
///////////////////////////////////////////////
آموزشکده کشاورزي صومعه سرا
- سال تأسيس: 1363
- گروههاي آموزشي: تکنولوژي توليدات گياهي، تکنولوژي توليدات دامي، تکنولوژي توليدات جنگل
- تعداد دانشجويان: 249 نفر
- نشاني: صومعه سرا -، خيابان امام خميني، روبه روي بانک کشاورزي
- تلفن: 3024-3599-018232
- دورنويس: 2102
//////////////////////////////////////////////////
دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيلان
- سال تأسيس: 1356
- گروههاي آموزشي: جنگلداري، دامپروي، گياهپزشکي، آبياري، باغباني، خاکشناسي، زراعت
- تعداد دانشجويان: 1143 نفر
- نشاني: رشت، کيلومتر 11 جاده رشت – قزوين – مجتمع بزرگ دانشگاه گيلان
- تلفن:6660009-6661388-0131
- دورنويس: 6669281
/////////////////////////////////////////////
دانشکده کشاورزي دانشگاه کردستان
- سال تأسيس: 1378
- گروههاي آموزشي: دامي، مرتع و آبخيزداري، زراعت و جنگلداري
- تعداد دانشجويان: 608 نفر
نشاني: پرديس دانشگاه
///////////////////////////////////////////
دانشکده کشاورزي گنبد
- گروههاي آموزشي: تکنولوژي علوم گياهي، تکتولوژي علوم دامي، منابع طبيعي
- تعداد دانشجويان: 878 نفر
- نشاني: خيابان فرودگاه ، خيابان شهيد فلاحي
- تلفن: 24060
- دورنويس: 24060
///////////////////////////////////////////////
دانشکده جنگلداري دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان
- گروههاي آموزشي: جنگلداري
- تعداد دانشجويان: 309 نفر
- نشاني: خيابان شهيد بهشتي – پرديس قديم
- تلفن: 3350651
/////////////////////////////////////////////////
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد
- سال تأسيس: 1356
- گروههاي آموزشي: علوم زراعي، دامي، منابع طبيعي، آبياري، خاکشناسي، ماشين الات
- تعداد دانشجويان: 2421 نفر
- نشاني: پرديس دانشگاه
- تلفن: 6-4424401
/////////////////////////////////////////////////
مرکز آموزش عالي قصر شيرين
- سال تأسيس: 1378
- گروههاي آموزشي: منابع طبيعي و جنگلداري
- تعداد دانشجويان: 70 نفر
- تلفن:835422
- دورنويس: 2195
////////////////////////////////////////////////////
مرکز جنگل آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي خير رودکنار
-نشاني: نوشهر، خير رودکنار ، وابسته به دانشکده منابع طبيعي
///////////////////////////////
مرکز آموزش تحقيقات مناطق کويري و بياباني
- گروههاي پژوهشي: علوم کشاورزي، منابع طبيعي، علوم زميني، علوم انساني، هنر و فني و مهندسي
- تعداد پژوهشگران: 20 نفر
- نشاني: خيابان پورسينا، خيابان جلاليه، کوچه زارع، پلاک 14
- تلفن:656760
////////////////////////////////

دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران
- سال تأسيس: 1342
- گروههاي آموزشي: احياي مناطق خشک و کوهستاني، جنگلداري و اقتصاد جنگل، شيلات و محيط زيست، علوم و صنايع چوب و کاغذ
- تعداد دانشجويان: 585 نفر
- نشاني: کرج
- تلفن: 223044
- دورنويس: 227765
/////////////////////////////////
دانشکده صنايع طبيعي
- سال تأسيس: 1369
- گروههاي آموزشي: آبخيزداري، جنلگداري، علوم و صنايع چوب و کاغذ، محيط زيست، مرتعداري، هواشناسي
- تعداد دانشجويان: 190 نفر
- نشاني: شهرستان نور، کاخ تميشان
- تلفن: 8011001
- دورنويس: 360612
/////////////////////////////////
دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام
- سال تأسيس: 1374
- گروههاي آموزشي: علوم دامي، توليدات گياهي، مرتع و جنگلداري، ماشين آلات کشاورزي، معماري و کامپيوتر، عمران
- تعداد دانشجويان: 1526 نفر
- نشاني: پرديس دانشگاه
- تلفن: 2227015
///////////////////////////////////////

نوشته شده در جمعه ۱۳۸٦/٦/٩ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ توسط ميثم ميار نظرات () |